CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
Tác giảĐinh Mạnh Phong
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO BỨC VÁCH KĐT MỸ ĐÌNH 1, Q. NAM TỪ LIÊM, Hà NỘI

Công trình sử dụng vật liệu tấm ốp sợi than tre bề mặt trắng sử phủ PETG siêu bóng

 

Địa chỉ công trình: TT4.A1.Lô 92 P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vật liệu: Tấm ốp tường đa năng sợi than tre phủ PET trắng sứ siêu bóng + Nẹp titan màu sâm panh

Thời gian ốp: 1 ngày

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận